Αποστολή μαζικών μηνυμάτων

Bulk SMS Service

Φόρμα εγγραφής


(MAZI με το πρόθεμα χώρας πχ. 357 ή 30)

Ο κωδικός θα σας έρθει με SMS στο κινητό τηλέφωνο που θα δηλώσετε.

Ακύρωση